Aktuality

Informácia o plánovanom uzatvorení výzvy OPII-MH/DP/2021/12.1-33 ​

MH SR ako SO pre OPII plánuje 02.05.2023 uzavrieť výzvu OPII-MH/DP/2021/12.1-33 na podporu projektov Seal of Excellence v BA kraji.

E-Infoservis

Výskumná agentúra Vám prináša prvé číslo E-Infoservisu.

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok dopytovo orientovaných projektov - ekonomická oblasť

17.02.2023 – Výzva na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP dopytovo orientovaných projektov

Ministerstvo hospodárstva SR aktualizovalo podmienky zabezpečenia pohľadávky zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Podmienky zabezpečenia pohľadávky zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

E-bulletin č. 1/2023

Výskumná agentúra vydáva ďalší E-bulletin k OPII - E-bulletin č. 1/2023.

INFOSERVIS MH SR K PODPORE Z EUROFONDOV

Infoservis č. 8

Predĺženie obdobia na využívanie preddavkových platieb v rámci DOP projektov v gescii MH SR

MH SR ako SO pre OPII vydáva Usmernenie pre prijímateľov k uplatneniu preddavkových platieb v rámci DOP projektov, verzia 4.0 s cieľom zrýchliť implementáciu projektov a čerpanie finančných prostriedkov.

MH SR aktualizovalo podmienky zabezpečenia pohľadávky zo zmluvy o poskytnutí NFP

MH SR ako SO pre OPII zverejnilo aktualizované Usmernenie pre prijímateľov k zabezpečeniu pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, verzia 2.8.

MH SR vydalo Usmernenie č. 6 k výzve OPII-MH/DP/2021/9.5-31

Usmernenie č. 6 k výzve na predkladanie ŽoNFP s kódom OPII-MH/DP/2021/9.5-31 zameranej na synergickú podporu projektov, ktorým sa poskytuje regionálna investičná pomoc

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP v čase krízovej situácie – Hromadná zmena č. 6

MH SR zverejnilo hromadnú zmenu zmluvy o poskytnutí NFP pre výzvy:
OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11
OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12
OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13
OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-16
OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17
OPVaI-MH/DP/2018/2.2.2-20

Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie ŽoNFP s kódom OPII-MH/DP/2022/9.5-35

MH SR ako SO pre OPII vydáva Usmernenie č. 1 k výzve s kódom OPII-MH/DP/2022/9.5-35.

E-bulletin č. 9 10/2022

Výskumná agentúra vám prináša E-bulletin č. 9 10/2022.

Ministerstvo hospodárstva SR doplnilo podmienky zabezpečenia pohľadávky zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku o novú výzvu

Usmernenie pre prijímateľov k zabezpečeniu pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, verzia 2.7
STRANA 2 Z 34

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť