Aktuality

Záverečný Infoservis MH SR k podpore z eurofondov

Záverečný Infoservis OPII

UZATVORENIE VÝZVY NA VÝBER ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV ŽONFP DOPYTOVO ORIENTOVANÝCH PROJEKTOV II (MH SR)

Uzatvorenie výzvy na výber odborných hodnotiteľov

Nové číslo Infoservisu MH SR k podpore z eurofondov

Podpora inovácií vo vede a výskume pomáha riešeniam, ktoré ovplyvňujú kvalitu nášho života. Dobrým príkladom z praxe je mobilná aplikácia na odhalenie Alzheimerovej choroby. Prečítajte si viac o tomto úspešnom projekte v najnovšom vydaní infoservisu. Dozviete sa aj o prvej výzve z Programu Slovensko, dosiahnutých výsledkoch z OPII v gescii MH SR a mnoho ďalšieho. Prajeme vám príjemné čítanie.

prejsť na všetky aktuality

OPII

Európska komisia rozhodla s  účinnosťou od 13. 12. 2019 o schválení zlúčenia operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) s operačným programom Výskum a inovácie (OP VaI). Obsah a finančné prostriedky pôvodného operačného programu Výskum a inovácie zostávajú nezmenené po presune do operačného programu Integrovaná infraštruktúra. 

V operačnom programe Integrovaná infraštruktúra pokrývajú oblasti výskumu, vývoja a inovácií prioritné osi 9 až 13. Predmetné osi OPII sú zamerané na vytvorenie priaznivého a stabilného prostredia pre inovácie pre všetky relevantné subjekty a na podporu zvýšenia efektívnosti a výkonnosti systému výskumu, vývoja a inovácií, ako základného piliera pre zvyšovanie konkurencieschopnosti, udržateľného hospodárskeho rastu a zamestnanosti. 

Sprostredkovateľskými orgánmi pre oblasť výskumu a inovácií v rámci OPII sa na základe predmetného rozhodnutia Európskej komisie stalo Ministerstvo hospodárstva SR a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

 

Operačný program Integrovaná infraštruktúra - programový dokument

ITMS2014+

V ITMS2014+ nájdete vyhľadávač grantov, informácie o výzvach a vyzvaniach všetkých operačných programov, prehľad všetkých projektov a postup ako vypracovať žiadosť o nenávratný finančný príspevok cez systém IMTS2014+.

zobraziť viac

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek a aktuálnych informácii o operačnom programe Výskum a inovácie.

zobraziť viac

Ohlásenie korupčného správania

Neváhajte nám nahlásiť korupčné správanie v súvislosti s implementáciou projektov Operačného programu Výskum a inovácie.

zobraziť viac

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť