Aktuality

Usmernenie pre prijímateľov v rámci NP OP II v gescii MH SR v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v SR

Usmernenie pre prijímateľov v rámci NP OP II v gescii MH SR v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v SR

Ministerstvo školstva zverejnilo informáciu pre žiadateľov a prijímateľov v rámci výziev OP II, ktoré sú v gescii MŠVVaŠ SR a Výskumnej agentúry v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou koronavírusom

Ministerstvo školstva zverejnilo informáciu pre žiadateľov a prijímateľov v rámci výziev OP II, ktoré sú v gescii MŠVVaŠ SR a Výskumnej agentúry v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou koronavírusom

Informácia pre žiadateľov v rámci výziev v gescii Ministerstva hospodárstva SR v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v Slovenskej republike

Informácia pre žiadateľov v rámci výziev v gescii Ministerstva hospodárstva SR v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v Slovenskej republike

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo Usmernenie pre prijímateľov v rámci dopytovo-orientovaných projektov OP II v gescii MH SR v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v SR

Usmernenie pre prijímateľov v rámci dopytovo-orientovaných projektov OP II v gescii MH SR v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v SR

Oznam – Zverejnenie dokumentu Schému štátnej pomoci na podporu výskumu a vývoja v znení dodatkov č. 1, č. 2 a č. 3

Oznam – Zverejnenie dokumentu Schému štátnej pomoci na podporu výskumu a vývoja v znení dodatkov č. 1, č.2 a č.3

Dôležité informácie pre žiadateľov a prijímateľov v rámci OPII v gescii MH SR

Dôležité informácie pre žiadateľov a prijímateľov v rámci OPII v gescii MH SR

UPOZORNENIE NA ZRUŠENIE SEMINÁRA Pozvánka na informačný seminár k výzve s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-27

ZRUŠENIE Pozvánka na informačný seminár k výzve s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-27

UPOZORNENIE NA ZRUŠENIE SEMINÁRA Pozvánka na informačný seminár k výzve s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-26

ZRUŠENIE Pozvánka na informačný seminár k výzve s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-26

UPOZORNENIE NA ZRUŠENIE SEMINÁRA Pozvánka na informačný seminár k výzve s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-25

ZRUŠENIE Pozvánka na informačný seminár k výzve s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-25

UPOZORNENIE NA ZRUŠENIE SEMINÁRA Pozvánka na informačný seminár k výzve s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-23

ZRUŠENIE Pozvánka na informačný seminár k výzve s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-23

Oznam o technickej úprave systému ITMS2014+

V súvislosti so zlúčením operačných programov OP Integrovaná infraštruktúra a OP Výskum a inovácie v prostredí ITMS2014+ si vás dovoľujeme informovať, že dňa 9. marca 2020 po 19:00 hod. dôjde k technickej úprave systému ITMS2014+.

Ministerstvo hospodárstva SR aktualizovalo Usmernenie pre prijímateľov k zabezpečeniu pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Ministerstvo hospodárstva SR aktualizovalo Usmernenie pre prijímateľov k zabezpečeniu pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

MH SR vyhlásilo výzvy zamerané na podporu sieťovania podnikov a podporu sieťovania podnikov v Bratislavskom kraji

MH SR vyhlásilo výzvy zamerané na podporu sieťovania podnikov a podporu sieťovania podnikov v Bratislavskom kraji

MH SR vyhlásilo výzvu zameranú na podporu MSP s cieľom rozvoja endogénneho potenciálu vybraných okresov Banskobystrického kraja v oblasti cestovného ruchu

MH SR vyhlásilo výzvu zameranú na podporu MSP s cieľom rozvoja endogénneho potenciálu vybraných okresov Banskobystrického kraja v oblasti cestovného ruchu

MH SR vyhlásilo výzvu zameranú na podporu MSP s cieľom rozvoja endogénneho potenciálu vybraných okresov Prešovského kraja v oblasti cestovného ruchu

MH SR vyhlásilo výzvu zameranú na podporu MSP s cieľom rozvoja endogénneho potenciálu vybraných okresov Prešovského kraja v oblasti cestovného ruchu

Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu realizácie sociálnych inovácií v prostredí MSP (kód výzvy OPVaI-MH/DP/2019/ 3.1.1-3.3.1-22)

Uzavretie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu realizácie sociálnych inovácií v prostredí MSP (kód výzvy OPVaI-MH/DP/2019/ 3.1.1-3.3.1-22)

MH SR vyhlásilo výzvu zameranú na podporu spolupráce MSP so strednými odbornými školami

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra vyhlásilo výzvu na predkladanie ŽoNFP zameranú na podporu rozvoja podnikania MSP a spoluprácu so strednými odbornými školami v rámci Iniciatívy EK pre zaostávajúce regióny (Catching-up regions) v Prešovskom kraji

Nový manuál pre informovanie a komunikáciu OP II

Nový manuál pre informovanie a komunikáciu OP II

MH SR vyhlásilo výzvu zameranú na podporu vzniku a činnosti technologicko-inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva

MH SR vyhlásilo výzvu zameranú na podporu vzniku a činnosti technologicko-inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva

MH SR vyhlásilo výzvu zameranú na podporu rozvoja podnikania MSP v rámci Iniciatívy EK zameranej na transformáciu uhoľného regiónu horná Nitra

MH SR vyhlásilo výzvu zameranú na transformáciu uhoľného regiónu horná Nitra
STRANA 1 Z 20

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť