Aktuality

Ministerstvo hospodárstva SR aktualizovalo podmienky zabezpečenia pohľadávky zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Zabezpečenia pohľadávky zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - verzia 2.3

MH SR vydáva Usmernenie č. 1 k výzve OPII-MH/DP/2021/12.1-33

Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie ŽoNFP zameranej na podporu projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence) v Bratislavskom samosprávnom kraji.

MH SR vydáva Usmernenie č. 1 k výzve OPII-MH/DP/2021/11.3-32

Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie ŽoNFP zameranej na podporu projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence).

Ponuka pre školy – Workshop kreativity a inovácie v podnikaní

Stredné a vysoké školy sa aj v novom školskom roku môžu prihlásiť na bezplatný program v rámci národného projektu inovujme.sk, ktorý študentom ponúka workshopy kreativity a inovácie v podnikaní.

Zmena zmluvy v čase krízovej situácie – Hromadná zmena zmluvy o poskytnutí NFP

MH SR zverejňuje hromadnú zmenu zmluvy o poskytnutí NFP v súlade s ust. § 59 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z EŠIF a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre výzvy na predkladanie ŽoNFP pre DOP projekty v gescii MH SR vyhlásené do 25.2.2020.

E-bulletin č. 3/2021

Výskumná agentúra Vám prináša E-bulletin č. 3/2021, v ktorom nájdete sumár dôležitých informácií, aktuálny stav kontrahovania, čerpania, nové na webe, pokračovanie seriálu rád z oblasti publicity, info o tom, čo pre vás pripravujeme. Nazrieme do projektov ďalšej COVID-19 výzvy. Novinkou v bulletine sú príklady úspešných projektov.

NOVÉ ČÍSLO INFOSERVISU MH SR

druhé vydanie
STRANA 1 Z 27

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť