Aktuality

Usmernenie VA pre prijímateľov NFP

Výskumná agentúra vydala dňa 23. októbra 2020 Usmernenie pre prijímateľov NFP, pre projekty implementované cez Výskumnú agentúru v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Pozastavenie osobných konzultácií v rámci MH SR

Pozastavenie osobných konzultácií

Uzatvorenie výziev na boj proti pandémii spôsobenej COVID-19

„Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že dňa 30.09.2020 boli uzatvorené výzvy na boj proti pandémii spôsobenej COVID-19

Informácia o plánovanom uzavretí výziev s kódmi OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21 a OPII-MH/DP/2020/11.3-23

Plánované uzavretie výziev s kódmi OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21 a OPII-MH/DP/2020/11.3-23

Usmernenie č. 2 k výzve s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-23

MH SR ako SO pre OPII vydalo dňa 4. 9. 2020 Usmernenie č. 2 k výzve zameranej na podporu rozvoja podnikania MSP v rámci Iniciatívy EK zameranej na transformáciu uhoľného regiónu horná Nitra s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-23 .

Usmernenie č. 6 k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21

MH SR ako SO pre OPII vydalo dňa 4. 9. 2020 Usmernenie č. 6 k výzve zameranej na podporu inteligentných inovácií v priemysle s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21.

Plánované obmedzenie dostupnosti ITMS2014+ (05.-06. september 2020)

Vážení žiadatelia,

v termíne 05.-06. septembra 2020 (víkend) bude obmedzená dostupnosť systému ITMS2014+.
STRANA 1 Z 22

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť