Aktuality

UZATVORENIE VÝZVY NA VÝBER ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV ŽONFP DOPYTOVO ORIENTOVANÝCH PROJEKTOV II (MH SR)

Uzatvorenie výzvy na výber odborných hodnotiteľov

Nové číslo Infoservisu MH SR k podpore z eurofondov

Podpora inovácií vo vede a výskume pomáha riešeniam, ktoré ovplyvňujú kvalitu nášho života. Dobrým príkladom z praxe je mobilná aplikácia na odhalenie Alzheimerovej choroby. Prečítajte si viac o tomto úspešnom projekte v najnovšom vydaní infoservisu. Dozviete sa aj o prvej výzve z Programu Slovensko, dosiahnutých výsledkoch z OPII v gescii MH SR a mnoho ďalšieho. Prajeme vám príjemné čítanie.

Usmernenie pre prijímateľov k nefungujúcim projektom v rámci dopytovo – orientovaných projektov OPII implementovaných Výskumnou agentúrou

Vážení prijímatelia, dávame do pozornosti Usmernenie pre prijímateľov k nefungujúcim projektom v rámci dopytovo – orientovaných projektov OPII implementovaných Výskumnou agentúrou.

E-bulletin č. 2 máj/20223

Výskumná agentúra vám prináša E-bulletin č. 2 máj/20223.

Ukončenie posudzovania ŽoNFP v rámci výzvy OPII-MH/DP/2022/9.5-35

Ukončenie posudzovania ŽoNFP predložených v rámci výzvy zameranej na podporu inovácií a technologického transferu v podnikoch s kódom OPII-MH/DP/2022/9.5-35

INFOSERVIS MH SR K PODPORE Z EUROFONDOV

Infoservis č. 9

Informácia o plánovanom uzatvorení výzvy OPII-MH/DP/2021/12.1-33 ​

MH SR ako SO pre OPII plánuje 02.05.2023 uzavrieť výzvu OPII-MH/DP/2021/12.1-33 na podporu projektov Seal of Excellence v BA kraji.
STRANA 1 Z 34

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť