Aktuality

Usmernenie pre prijímateľov k nefungujúcim projektom v rámci dopytovo – orientovaných projektov OPII implementovaných Výskumnou agentúrou

Vážení prijímatelia, dávame do pozornosti Usmernenie pre prijímateľov k nefungujúcim projektom v rámci dopytovo – orientovaných projektov OPII implementovaných Výskumnou agentúrou.

E-bulletin č. 2 máj/20223

Výskumná agentúra vám prináša E-bulletin č. 2 máj/20223.

Ukončenie posudzovania ŽoNFP v rámci výzvy OPII-MH/DP/2022/9.5-35

Ukončenie posudzovania ŽoNFP predložených v rámci výzvy zameranej na podporu inovácií a technologického transferu v podnikoch s kódom OPII-MH/DP/2022/9.5-35

INFOSERVIS MH SR K PODPORE Z EUROFONDOV

Infoservis č. 9

Informácia o plánovanom uzatvorení výzvy OPII-MH/DP/2021/12.1-33 ​

MH SR ako SO pre OPII plánuje 02.05.2023 uzavrieť výzvu OPII-MH/DP/2021/12.1-33 na podporu projektov Seal of Excellence v BA kraji.

E-Infoservis

Výskumná agentúra Vám prináša prvé číslo E-Infoservisu.

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok dopytovo orientovaných projektov - ekonomická oblasť

17.02.2023 – Výzva na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP dopytovo orientovaných projektov
STRANA 1 Z 34

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť