Aktuality

MHSR zverejnilo usmernenia k výzvam OPII-MH/DP/2020/9.5-28 a OPII-MH/DP/2020/10.3-29

MH SR ako SO pre OPII dňa 22. mája 2020 zverejnilo usmernenia k výzvam na predkladanie ŽoNFP s kódom OPII-MH/DP/2020/9.5-28 a OPII-MH/DP/2020/10.3-29 s cieľom znížiť žiadateľom administratívnu záťaž a zjednodušiť prípravu ŽoNFP.

FAQ k výzvam zameraným na podporu sieťovania podnikov, resp. podporu sieťovania podnikov v Bratislavskom kraji (OPII-MH/DP/2020/9.5-28 a OPII-MH/DP/2020/10.3-29)

MH SR ako SO pre OPII zverejnilo 19. 05. 2020 FAQ k výzvam na podporu sieťovania podnikov, resp. podporu sieťovania podnikov v Bratislavskom kraji (OPII-MH/DP/2020/9.5-28 a OPII-MH/DP/2020/10.3-29).

Usmernenie č.4 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu na podporu dlhodobého strategického výskumu s kódom OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-08

Výskumná agentúra vydala dňa 12. mája 2020 Usmernenie č.4 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu na podporu dlhodobého strategického výskumu s kódom OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-08.

Usmernenie Sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra pre žiadateľov/prijímateľov v rámci dopytovo-orientovaných projektov implementovaných Výskumnou agentúrou v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v SR

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ako SO pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra, vydalo dňa 06. mája 2020 Usmernenie Sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra pre žiadateľov/prijímateľov v rámci dopytovo-orientovaných projektov implementovaných Výskumnou agentúrou v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v SR.

Usmernenie č. 2 k výzve na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP

Výskumná agentúra zverejnila dňa 09. apríla 2020 Usmernenie č. 2 k výzve na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ktoré je platné a účinné od 09.04.2020.

Informácia o zrušení výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu vzniku a činnosti technologicko - inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva s kódom OPII-MH/DP/2020/9.5-24

Informácia o zrušení výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu vzniku a činnosti technologicko - inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva s kódom OPII-MH/DP/2020/9.5-24

Usmernenie pre prijímateľov v rámci NP OP II v gescii MH SR v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v SR

Usmernenie pre prijímateľov v rámci NP OP II v gescii MH SR v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v SR

Ministerstvo školstva zverejnilo informáciu pre žiadateľov a prijímateľov v rámci výziev OP II, ktoré sú v gescii MŠVVaŠ SR a Výskumnej agentúry v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou koronavírusom

Ministerstvo školstva zverejnilo informáciu pre žiadateľov a prijímateľov v rámci výziev OP II, ktoré sú v gescii MŠVVaŠ SR a Výskumnej agentúry v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou koronavírusom

Informácia pre žiadateľov v rámci výziev v gescii Ministerstva hospodárstva SR v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v Slovenskej republike

Informácia pre žiadateľov v rámci výziev v gescii Ministerstva hospodárstva SR v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v Slovenskej republike

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo Usmernenie pre prijímateľov v rámci dopytovo-orientovaných projektov OP II v gescii MH SR v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v SR

Usmernenie pre prijímateľov v rámci dopytovo-orientovaných projektov OP II v gescii MH SR v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v SR

Oznam – Zverejnenie dokumentu Schému štátnej pomoci na podporu výskumu a vývoja v znení dodatkov č. 1, č. 2 a č. 3

Oznam – Zverejnenie dokumentu Schému štátnej pomoci na podporu výskumu a vývoja v znení dodatkov č. 1, č.2 a č.3

Dôležité informácie pre žiadateľov a prijímateľov v rámci OPII v gescii MH SR

Dôležité informácie pre žiadateľov a prijímateľov v rámci OPII v gescii MH SR

UPOZORNENIE NA ZRUŠENIE SEMINÁRA Pozvánka na informačný seminár k výzve s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-27

ZRUŠENIE Pozvánka na informačný seminár k výzve s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-27

UPOZORNENIE NA ZRUŠENIE SEMINÁRA Pozvánka na informačný seminár k výzve s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-26

ZRUŠENIE Pozvánka na informačný seminár k výzve s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-26
STRANA 1 Z 20

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť